Вища школа соціології при Інституті соціології НАНУ - курси підвищення кваліфікації соціологів

Вища школа соціології при Інституті соціології НАНУ

Адреса

01021, Україна, Київська, Київ, вул. Шовковична, будинок 12, офіс 201

Пошта

Написати

Телефон

  • +38 (044) 255-71-XX

Про компанію

Вища школа соціології при Інституті соціології НАНУ проводить курси підвищення кваліфікації соціологів, семінари з соціологіі, курси SPSS.

Зміст і характер наукових досліджень Інституту соціології НАН України спрямовані, перш за все на виявлення закономірностей та основних тенденцій соціального розвитку українського суспільства, відтворення в наукових концепціях динамічного образу сучасного українського соціуму, аналіз особливостей суспільних перетворень, визначення основних показників, форм і наслідків соціальних змін, які відбуваються в Україні на стику тисячоліть. Ці головні критерії діяльності Інституту реалізуються в наступних пріоритетних напрямках досліджень:

- особливості соціально-статусної стратифікації;
- тенденції та механізми соціальної диференціації;
- тенденції трансформації соціальної структури суспільства;
- динаміка масової свідомості населення;
- соціальні умови формування ринкової економіки;
- фактори адаптації особистості в умовах суспільної кризи;
- динаміка соціального самопочуття населення;
- становлення громадянського суспільства і формування української еліти;
- соціологія культури і масової комунікації;
- історія, теорія, методологія соціології, соціологія політики і т.д.

Інститутом реалізована багаторічна програма дослідження соціальних наслідків Чорнобильської катастрофи та постчорнобильської соціальної політики. Важливими напрямками діяльності Інституту є моніторинг громадської думки, дослідження соціально-політичних настроїв та орієнтацій різних верств населення, соціально-психологічних факторів стабілізації та інтеграції українського суспільства. Теоретико-методологічні розробки Інституту мають вплив на розвиток соціологічної освіти в Україні. Вченими Інституту видано чимало підручників та навчальних посібників, довідників для студентів, державних службовців, соціологів-практиків, а також наукові книги з соціології.

Оперативність і достовірність соціологічних даних забезпечується новітніми методиками збору, обробки та аналізу соціологічної інформації на базі використання сучасного програмного забезпечення і комп'ютерної техніки. В Інституті сформовано банк соціологічної інформації, що відповідає міжнародним стандартам, що дозволяє подолати фрагментарність існуючих знань про соціальні процеси, що відбуваються в Україні, а також проводити порівняльний аналіз вже накопичених і очікуваних результатів емпіричних соціологічних досліджень.

Інформаційно підтримує розвиток професійної соціології в Україні, сприяє її входженню у міжнародний соціологічний простір науково-теоретичний журнал "Соціологія: теорія, методи, маркетинг", заснований Інститутом у 1997 р. (з 1999 р. виходить і російською мовою). Плідними є наукові зв'язки Інституту, що характеризуються зростаючим обміном фахівцями, досвідом теоретичних і прикладних досліджень, спільними дослідницькими проектами з соціологічними центрами країн ближнього і далекого зарубіжжя. Налагоджені відносини з соціологічними службами провідних університетів Європи та США. Науковий персонал регулярно проводить курси підвищення кваліфікації соціологів та курси SPSS.

Вища школа соціології створена на базі Інституту соціології Національної академії наук України у 2000 році.

Мета: реалізація навчальних програм післядипломної освіти.

Основні напрямки:

- технології прикладних соціологічних досліджень;
- методи і технології маркетингових досліджень;
- політичний маркетинг та електоральні технології;
- основи прикладної і теоретичної соціології для викладачів вузів.

Індивідуальні програми припускають:

- консультації для випускників аспірантури або докторантури Інституту соціології НАНУ;
- підготовку наукової роботи (публікації), аналітичного огляду, доповідей і т.д.;
- здачу кандидатських іспитів за соціологічними спеціальностями та історії соціології;
- отримання науково-практичних консультацій зі спеціальних питань;
- професійне стажування в наукових відділах Інституту соціології НАН України;
- курси підвищення кваліфікації соціологів;
- психологічне тестування.

Майстер-класи дозволяють узагальнити багатий практичний досвід і знайти рішення конкретних завдань, спілкуючись з професіоналами в неформальній обстановці.

В даний час в Інституті здійснюється підготовка фахівців за програмами вищої професійної освіти, післядипломної професійної освіти та додаткової професійної освіти. Організовані навчальні курси підвищення кваліфікації соціологів, курси SPSS, регулярно проводяться семінари з соціології.

Співробітники інституту не лише викладають, але й регулярно видають книги з соціології та навчальні посібники для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів країни.

Бібліотека Інституту соціології НАН України

Заснована в 1991р. Бібліотечний фонд налічує 25 тис. видань українською, російською, англійською, німецькою, польською, болгарською мовами. Книги з соціології - 16 тис. екз., періодичні видання - 9 тис. прим. (3 тис. прим. - іноземні).

Фонд комплектується літературою з проблем теоретичної та прикладної соціології в цілому і галузевих социологий зокрема, а також соціальної психології, культурології, історії суспільної думки і ін. Книги по соціології можна знайти пр алфавітним і систематичного каталогів.

Бібліотека оснащена системою автоматизації бібліотек <Ірбіс>, що дозволяє працювати з електронною базою даних бібліотечного фонду.

Бібліотека обслуговує співробітників, аспірантів та кандидатів інституту, слухачів Вищої школи соціології при інституті і фахівців, які бажають пройти курси підвищення кваліфікації соціологів.

Аспірантура і докторантура дають можливість долучитися до науково-дослідного життя ведучого соціологічного інституту. Школа соціології знаходиться за адресою: 01021, Київ 21, вул. Шовковична, 12.

Довідки за тел.: 067-503-03-76, 044-255-60-56 чи
e-mail: school@i-soc.org.ua
www.i-soc.org.ua

Види діяльності

Вища школа соціології створена на базі Інституту соціології Національної академії наук України у 2000 році. Мета: реалізація навчальних програм післядипломної освіти. Основні напрямки: * технології прикладних соціологічних досліджень; 1 модуль - Методика і техніка розробки соціологічного інструментарію - програми емпіричного дослідження, - підготовка інструментарію опитування (анкети), - формування вибірки, - представлення результатів дослідження, - написання звіту. 2 модуль - Якісні методи в соціологічних дослідженнях - методологія підготовки та проведення фокус-груп, - методика і техніка інтерв'ювання, - метод глибинного інтерв'ю, - стратегії аналізу та концептуалізації даних в якісних дослідженнях. 3 модуль - Програмний комплекс SPSS в соціології та маркетингу - робота в комп'ютерному класі з SPSS, - побудова та аналіз кореляційної матриці, графіків в SPSS, - робота з даними і перевірка статистичних гіпотез, - множинна лінійна регресія в SPSS, - факторний та кластерний аналіз в SPSS - методи і технології маркетингових досліджень; - політичний маркетинг та електоральні технології; - основи екологічної безпеки; - основи прикладної і теоретичної соціології для викладачів вузів і шкіл; - ОСА New Line - (стандартні методи аналізу даних і сучасні методи статистичного вторинного аналізу даних, прості прийоми візуалізації результатів аналізу). Індивідуальні програми припускають: * консультації для випускників аспірантури або докторантури Інституту соціології НАНУ; * підготовку наукової роботи (публікації), аналітичного огляду, доповідей і т.д.; * здачу кандидатських іспитів за соціологічними спеціальностями та історії соціології; * отримання науково-практичних консультацій зі спеціальних питань; * професійне стажування в наукових відділах Інституту соціології НАН України; * психологічне тестування. Майстер-класи дозволяють узагальнити багатий практичний досвід і знайти рішення конкретних завдань, спілкуючись з професіоналами в неформальній обстановці. Аспірантура і докторантура дають можливість долучитися до науково-дослідного життя ведучого соціологічного інституту. Записатися на найближчий семінар з соціології або на курси підвищення кваліфікації Ви можете, заповнивши реєстраційну карту.

Напрямки діяльності
сфера послуг

Товари

Контакти

Контакти компанії Вища школа соціології при Інституті соціології НАНУ - курси підвищення кваліфікації соціологів

Адреса

01021, Україна, Київська, Київ, вул. Шовковична, будинок 12, офіс 201

 
Написати повідомлення
Оберіть форму звернення:
 
 
 
Замовити дзвінок
person
phone
email
record_voice_over
create